debatt Olav Bjugan

En bygging av bybane vil bety dødsstøtet for kollektivtrafikken over store deler av byen. Banen vil aldri bli lønnsom, og vil trekke kollektivmidler vekk fra andre transportmidler, som er langt bedre egnet for Bergens tilfelle. Dette blir sist uttrykt i intervjuet med en ekspert på kollektivtransport, nemlig professor Arvid Strand (BT 24. januar), som meget tydelig sier at pengene ville vært bedre brukt på busser.Man er nå i ferd med å sette i gang et prosjekt som vil skade kollektivtrafikken i tiår fremover. Det Bergen trenger, er moderne gassdrevne busser med korte intervaller mellom avgangene i de tett befolkete områdene, gjerne hvert annet minutt og med forskjellige traseer som gir flere muligheter for på— og avstigning, og dermed reduserer behovet for omstigning, samt en rimelig intervall mellom avgangene for resten av de tettbygde strøkene. Alle undersøkelser viser at det som kan få folk til å bruke kollektive transportmidler, er korte intervaller, særlig i rushtiden, og god komfort. Man skal imidlertid også være oppmerksom på at det er en smertegrense for hvor høye takstene kan bli, og mye tyder på at den er passert i Bergen. Veiprising, med tilsvarende overføringer til kollektivtrafikken, og en utskilling fra resten av fylket når det gjelder statsstøtte, vil kunne gjøre undere her. Det er vel og bra å være naturverner. Jeg regner meg selv til gruppen. Bybaner er utmerket der hvor de med rimelig utbygging vil fange opp storparten av befolkningen, og fortrinnsvis med stasjoner innen gangavstand. Tom Potter har en interessant kronikk i BT 6. februar omkring emnet bybane, men jeg stusser litt over en del av det han skriver, bl.a. hans påstand om at 60.000 mennesker bor innenfor fem minutters gangavstand fra planlagte stasjoner. Har man da målt luftlinje eller regner man med jogging? Han påpeker også at 40.000 vil bruke banen, og det vil kreve en leddbuss annethvert minutt. I dag bruker 25.000 av dem buss, så intervallet er allerede på 2/3 av banens.Dessuten tar en leddbuss 65 sittende passasjerer, så hver vogn på banen må da ha over 300 sitteplasser. Tallet virker høyt på meg. Ut fra mine egne erfaringer med bybaner virker også den oppførte reisetid på 37 minutter med 25 stopp svært lav.