Fra 3 ansatte som har ansvaret for 9–10 barn på småbarnsavdelingen er planen nå at 4 voksne skal gi 14 (!) barn et like godt tilbud. Og blant de eldre barna skal gruppen økes fra 19 til 24 barn.

Dette kan jeg ikke forstå er ansvarlig og lønnsomt på lang sikt. Hva med personalet som skal presses til å gå på akkord med sine kunnskaper om barns behov? Det er jo nettopp under slike forhold det oppstår utbrenthet og sykemeldinger.

Jeg føler meg trygg på at barna blir tatt godt vare på med dagens tilbud, og det er uten frykt for barnas velferd at jeg leverer dem fra meg. Med kommunens nye forslag er det flere faktorer som får meg til å tvile sterkt på at ungene vil oppleve den samme tryggheten. Flere barn i gruppen vil gi mer uro og støy, færre voksne gjør mulighetene for å få nærhet og omsorg ved behov vanskeligere. Gruppene er mer sårbare siden alderssammensettingen også varierer, og den pedagogiske delen blir vanskeligere å gjennomføre.

Da spør jeg meg selv: skal barnehagene i framtiden kun dekke barnas behov for bleieskift, mat og tilsyn, og kun være et sted de oppbevares mens foreldrene er på jobb?

Vi kan da ikke finne oss i at de folkevalgte her i Bergen kommune har planer om å ofre kvaliteten på barnehagetilbudet for å innfri løfter om full barnehagedekning.

Hanne Endresen, Loddefjord