Av Helge Eide Knudsen

Spar Kjøp AS

Kjøpesentrene og dagligvarebutikkene følger etter med utvidete åpningstider. Selvsagt vil de som eier kjøpesentrene ha lange åpningstider ettersom husleien er i prosent av omsetningen.

Når alle utvider åpningstiden blir effekten vekke — det er de samme kundene det kjempes om. Vi må også konstatere at vi har en overetablering og det kan ikke kompenseres med økte åpningstider.

Vi er alle opptatt av lønnsomhet og ikke minst fornøyde kunder. Det kan vi oppnå ved å ha de rette varene til riktig pris. Det er også viktig at vi sørger for en best mulig arbeidssituasjon for våre butikkmedarbeidere. Dette kan vi i handelsnæringen gjøre noe med i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Karusellen med utvidete åpningstider gjør at butikkene får dårligere inntjening. Vi får medarbeidere som får ødelagt sitt sosiale liv ettersom det å være butikkansatt blir et skiftarbeid. Hvem vil ha en kone, samboer eller mann som flere ganger i uken kommer hjem kl. 23.00 om kvelden?

Vi begynner å få et innholdsløst liv hvis vi skal fordrive tiden med opphold i kjøpesentre. Er dette et utslag av de frie krefters spill, så er det på tide at vi sier stopp! Det er av og til man setter seg ned og spør seg hva meningen med livet er - og er ikke det å skape lykke og trygghet?

Vi ser at samfunnets penger som er skapt av folket brukes til bygging av stadig flere sentre og butikker. Vi ser at tusenvis av kvadratmeter med kontorlokaler står tomme, og det samme vil skje med den overetablering vi har av kjøpesentre og butikker. Ser man videre på våre skoler og aldershjem kan man konstatere at de forfaller.

Hva er det som er gale med oss? Bør vi ikke stoppe denne ville utvikling? En anmodning til utbyggerne er å investere i bygg folket har bruk for. Det som nå skjer er feilinvesteringer av midler som i grunnen tilhører fellesskapet.