Jeg som sitter trygt her i Bergen, kjente at jeg ble ordentlig lei meg samtidig som jeg ble engstelig. Etter hvert bygde det seg også opp en betydelig aggresjon i meg. Slik vold mot samfunnet må vi ikke finne oss i. Vi må si skikkelig ifra.

Det har nå gått et par dager og mine reaksjoner er minst like uttalte. Dette skyldes at jeg blant annet opplever at pressen ikke tar høyt og klart nok avstand fra slike voldshandlinger. Overskrifter som: «Tabbe av politiet», «Skutt av politiet» og «Kritikk av politi og regjering» er jo delvis korrekte, men gjør at hele saken snus på hodet. Alle sider ved det som skjedde skal selvfølgelig frem i lyset, men nå må vi konsentrere oss om det vesentligste. Pøbelens herjinger i Göteborg må vi alle være enig om var av en slik karakter at det truer vårt demokrati og hele vår fremtid. Slikt skal vi ikke tolerere. Her har pressen et stort ansvar. Vi må alle si skikkelig ifra.

JAN WIRSCHING BØNES