Jeg må si jeg blir forbannet når jeg hører Siv Jensen med flere fremstille billig alkohol som en menneskerett og de relativt høye alkoholprisene i Norge som et viktig samfunnsproblem. Selv er jeg ikke avholdsmann, men synes all sutringen over høye norske priser er totalt uviktig og tøvete. Det er påvist at billigere og lettere tilgjengelig alkohol enn det vi har i Norge i dag, vil medføre negative helsemessige og sosiale konsekvenser. Altså en forverring fra dagens situasjon der alkohol allerede er en viktig ingrediens i kriminalitet og utrygge oppvekstvilkår.

Argumentet for billigere alkohol i Norge må da særlig være at dagens priser frarøver nordmenn muligheten til å ha et normalt fornuftig alkoholforbruk. Dette er etter min mening bare svada! Dagens alkoholpriser i Norge gjør oss ikke til raka fant; vi har råd til det! Og skulle noen føle seg økonomisk bakbundet som følge av dagens norske alkoholpriser, ja, da bør de kanskje ta et oppgjør med sitt eget forbruk. La oss droppe flåsepreiket om billigere alkohol og heller bruke energien på viktige utfordringer i det norske samfunn!

KJARTAN STEFFENSEN