Så hører vi plutselig statsråd Erna Solberg fortelle oss noe i en bisetning i forbindelse med at russisk tv ble invitert til Norge for å fortelle om hvor vondt det var å være russisk asylsøker i Norge. Hun sa at de 80.000 (åtti tusen norske kroner) som Norge betalte russisk tv for å lage denne reportasjen var tjent inn igjen dersom bare 1 — én asylsøker lot være å komme pga. reportasjen. Hvor mange asylsøkere (som vi vet ikke har ett fnugg av mulighet til å få opphold) à kr 80.000 har vi fått inn hittil i år?

Senere må vår statsminister punge ut med 375 millioner kroner ekstra for å komme på tv i Johannesburg!

Nå trenger vi ikke gå så langt; i Bergen kommune er det heller ikke orden på økonomien. Vi leser om forslag til kutt etter ostehøvelprinsippet, alle skal bidra med like mye. Dette enten en har gjort jobben sin eller man har, i den grad det er mulig, sløst bort tildelte penger.

Men x antall millioner til den nye Festplassen har vi! Jeg er klar over at «disse står på en annen konto» og «er avsatt til dette formål», men det må gå an å frigjøre disse pengene til andre formål dersom behovet er stort nok, hvilket forslaget om nedleggelse av Storken burde tyde på.

Min ærbødige påstand er at vi har penger, det er fordelingen vi må gjøre noe med!

GUTTORM ALVSAKER