Saken med den 7 år gamle gutten i 2. klasse ved Hansnes skole i Karlsnes kommune i Troms har opprørt meg sterkt. Kan dere lærere, mobbere og mobberes foreldre tenke dere hvordan denne lille gutten har lidt, hvor vondt han har hatt det over tid for å gå til det skritt han gjorde? Kan dere tenke dere den fortvilelse og avmakt gutten og hans foreldre har følt når rektor og lærere ikke kan eller vil forstå at problemet må gripes tak i og gjøres noe med før det får slike tragiske konsekvenser? Jeg håper inderlig at guttens foreldre har ork til å anmelde rektor og lærere ved skolen slik at et ansvar blir plassert og at det blir avsagt en dom som kan få lærere over hele landet til å våkne opp og skjønne at de har et ansvar. I dag synes det som om lærerne og deres organisasjoner er mer opptatt av å kjempe for egne arbeidsvilkår enn faktisk å gjøre jobben sin, som også innebærer å gi elevene en trygg skoledag. Som foreldre må vi også ha krav på å være trygge for ungene våre den delen av dagen vi overlater dem i skolens varetekt. Vi leser stadig i dagspressen om mobbing i alminnelighet og hvilke konsekvenser mobbing har og har hatt for enkeltindivider. Skolen er dessverre en gjenganger som forum for mobbingen. Gjenganger er også utsagnene fra rektorer/lærere som blir konfrontert med fenomenet. — Vi visste ikke. Var ikke klar over omfanget etc. Selv ikke når elever/foreldre sto frem og ba om hjelp skjønte lærerne noe. Jeg har selv hørt utsagn som «Vi har en mobbefri skole», uttalt av rektor, mens elevene har hatt en helt annen virkelighet å forholde seg til. Det virker som om det enten er gått prestisje i å ha en mobbefri skole - og da har man det selv om virkeligheten er en annen, eller så er rett og slett skolens rektorer/lærere for feige til å gripe fatt i problemet. Det kan også være at det helt enkelt er det enkleste og mest behagelige for dem selv å lukke øynene. Det må bli et ufravikelig krav at rektor/lærere tar mobbing på alvor. Konfronter både de som mobber og deres foreldre, som også har et ansvar. Begynn med bevisstgjøring allerede på de laveste klassetrinn. Vær våken og grip inn øyeblikkelig dersom dere selv ser - eller en elev ber om hjelp mot mobbing. La aldri noe slikt som det som hendte på Hansnes skole hende igjen! Til gutten og hans foreldre vil jeg si:

Dere har min inderligste medfølelse og sympati! Til lærerne og rektor ved skolen vil jeg si: Skam dere dypt og inderlig! Til dere som mobber vil jeg si: Prøv å tenke dere selv inn i stedet til den dere plager. Dere skal få en enkel, liten leveregel helt gratis av meg: Vær mot andre slik du vil andre skal være mot deg! Og til alle oss andre: Vi har alle et medmenneskelig ansvar for hverandres ve og vel. La oss oppdra våre barn til å føle empati. La oss alle ta et krafttak mot mobbing, som er den ynkeligste og feigeste av alle måter å hevde seg selv på!

Kari S. Linderstrøm, Søreidgrend