— Vestlandsrådet vedtok på forrige møte en enstemmig uttalelse om at regjeringens plan ikke holder mål, sier leder i Hordaland Arbeiderparti, Per Rune Henriksen.

Han forteller at hans parti har jobbet aktivt med utjevning av forskjellene hele 2003. Nå tror han det er viktig at politikerne på Vestlandet står sammen i kravet om en bedre fordeling av helsemidlene.

— Vi er nødt til å reagere. Med sin utjevningsplan sier regjeringen implisitt at det er greit at helseregionene blir behandlet ulikt. Det kan ikke vi som er fra Vestlandet finne oss i, sier Henriksen.

Han legger til at det nå er viktig at politikerne fra regionen driver aktiv lobbyvirksomhet ovenfor sine respektive partier på Stortinget.