Å veie kortsiktige behov mot kostnader som skal gi inntekter på lengre sikt er vanskelig. I disse tider med trange budsjetter i kommunen og sektorer som må avstå fra midler til høyst tiltrengte formål er kritikken på sett og vis forståelig, men på lang sikt uheldig.

I mer enn ti år har krefter vært i sving for å få etablert en form for felles plattform eller region for Vestlandet. En vesentlig hensikt er å få en økt andel av nasjonale midler og EU-midler til Vest-Norge. En lyttepost og påvirkningsinstans i Brussel er viktig for å kunne følge med i det som foregår i EUs mange organer og for å styrke mulighetene til å få kanalisert prosjektmidler til egne områder. Viktige avgjørelser fattes i Brussel og store summer deles ut i ulike prosjektmidler. En rekke organisasjoner bl.a. NHO, regioner og større byer er til stede i Brussel. Stavanger har hatt sitt eget kontor der lenge. Bergen kommune har tatt initiativ til at Vestlandet skulle få sitt eget Brussel-kontor, og kommunene i vestlandsfylkene har vært invitert til å være med. Initiativet har dessverre ikke fått den oppslutning det fortjener. Eventyret om dem som ble bedt om å være med og bake kake har nok sin relevans også her; når kaken skal spises vil nok alle være med.

I trange tider er det lett å miste av syne den langsiktige verdiskapingen som er grunnlaget for at vi kan bevilge oss velferd. Det er uheldig om en skal bli tvunget til å spise av såkornet.

SVEIN HATLEM, REGIONDIREKTØR NHO HORDALAND