-Såfremt vi ikke rammes av større skader frem mot årsskiftet venter vi å kunne levere et årsresultat for 2003 på linje med resultatene pr. tredje kvartal, sier administrerende direktør Erik Gjellestad.

Ved utgangen av 2002 hadde Vesta et minus driftsresultat på 165 millioner kroner.

Stå på vilje

Informasjonsdirektør Ingrid Holm Svendsen berømmer Vesta-staben for godt arbeid og stå-på-vilje. Uten denne innsatsen ville knapt være mulig å få til en forbedring på 563 millioner kroner i løpet av en 12-måneders periode.

Vesta er nå landets tredje største skadeforsikringsselskap med en markedsandel på 20,2 prosent. Selskapet som ble etablert i 1880 har 1500 ansatte og har hovedkontor i Bergen. O dag er Vesta en del av danske Tryg Vesta Group som med to millioner privatkunder og 250.000 næringslivskunder er den nest største skadeforsikringsaktør i Norden. Utenom Danmark og Norge har konsernet også virksomhet i Finland, Polen og Estland.

Kuttet ut kommunalforsikringer

For Vestas del har forsikring mot norske kommuner vært en stor belastning for selskapet. Kommuneforsikring er på vei ut, og den gode resultatfremgangen kan delvis tilskrives at Vesta ikke lenger forsikrer kommuner.

Nøkkeltallene for den underliggende driften i selskapet dokumenterer den positive utviklingen. Siden halvårsskiftet er totalkostnadsprosenten ytterligere redusert til 102,6 prosent. Dette er 4,2 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor.

Totalt brukte Vesta 22,5 prosent av sine inntekter til å drive selskapet etter tre kvartaler, mot 23,4 prosent i tilsvarende periode i fjor. Skadeprosenten var på 80,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal, mot 83,4 prosent for ett år siden.ed utgangen av september i år har Vesta en egenkapitalandel på 965 millioner kroner. Kapitaldekningen var 13. Samlet forvaltningskapitalen lå på knappe 14,5 milliarder kroner.