Bakgrunnen skal være et innslag på TV 2-nyhetene søndag kveld der vår samarbeidspartner Bergen og Omland Friluftsråd igjen måtte få flere livbøyer fra Vesta for å erstatte bøyer som i løpet av sommeren er forsvunnet. Fra Vestas side bekreftet vi at vi erstatter et betydelig antall bøyer hvert år og at ingen må fjerne slikt redningsmateriell fra opphengsstedene med forsett.

Arvid Eik, som BT har som bakgrunn for sitt oppslag, ble etter søknad fadder for en av Vestas livbøyer i august 1999. Etter fine avisfoto å dømme passer han tydeligvis på bøyen på en forbilledlig måte. Etter nyhetsinnslaget i TV 2 kl. 21 søndag kveld, som vi skjønner BTs journalist ikke har sett, bør ikke Eik og andre samvittighetsfulle faddere kunne føle seg støtt. Eik uttrykker da også forståelse i avisen for at det er fælt at Vesta-bøyer stjeles fra friområder.

I Vesta har vi oversikt over hvor alle de ca. 23.000 utplasserte Vesta-bøyene skal være opphengt samt hvem som er faddere for bøyene. Bøyene finnes i samtlige kommuner og fadderne gjør gjennom sin holdning og tanke for å forebygge og øke tryggheten, en utmerket og uvurderlig innsats. Det som dessverre også er et faktum er at altfor mange bøyer hvert år forsvinner. Derfor har vi nå måttet prioritere utplassering av bøyer til allmenne formål og med det resultat at færre nye bøyer kan utplasseres til alle som måtte ønske seg en slik.

Opp gjennom årene har Vesta-bøyen vært i bruk over 1000 ganger der liv har stått på spill. Viktigst for oss er at bøyen er i konstant beredskap og at dette redningsmateriellet henger nær vann, offentlig tilgjengelig og lett synlig, slik det heter i bøyefaddersøknadene.

Roald Stigum Olsen, rådgiver, info & samfunnskontakt, Vesta Forsikring AS