Det er Stasi-offiseren som i sin tid skal ha vervet den spionsiktede journalisten, tidligere oberstløytnant Manfred Elisath (64), som i dag tvinges inn på teppet. Elisath har i politiforklaring fortalt at han var Viksveens første føringsoffiser.

Som leder av spionskolen under HVA (Hauptverwaltung Aufklarung) utenfor Berlin, skal han ha gitt Viksveen praktisk opplæring som agent. Han skal ha gitt opplæring i bruk av flere typer teknisk spionutstyr, og rutiner for feltarbeid for agenter i vest.

Elisath blir ansett som det kanskje mest sentrale vitnet for Politiets overvåkingstjeneste (POT). Hans forklaring i dag kan bli avgjørende for den videre utvikling i Viksveen-saken. I et intervju rett før avhørene startet, sa Viksveen at han ikke er redd for eventuelt å bli utpekt som spionen Lanze av Manfred Elisath. Viksveen sa at dersom han selv mot formodning skulle gjenkjenne Elisath, vil han si det i retten. For øvrig viste Viksveen til at Elisath i politiforklaring har fortalt at han ikke røpet at han arbeidet for Stasi i sine påståtte møter med Lanze i 1960-årene.