SFO skal være et pedagogisk tilbud til de minste skolebarna før og etter skoletid. I Bergen er det krav om at lederne ved SFO skal ha fagutdanning. Det vil si lærer eller førskolelærer eller fagbrev som barne— og ungdomsarbeider.

Assistenter skal helst ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Men å få full godkjenning og fagbrev er et langt lerret å bleke. Det krever praksis både fra barnehage, barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det siste er svært vanskelig å skaffe seg.

Lærere og førskolelærere blir sjelden lenge på skolefritidsordningen, påpeker en SFO-leder BT har snakket med. For lærere er SFO-jobben dårligere betalt enn jobb i skolen.

Arbeidsdagen er lengre, fridagene færre og arbeidsmiljøet ofte tøft, påpeker SFO-lederen som ikke ønsker å stå frem offentlig med noe som kan kritiseres som kritikk av lærerutdannede kolleger.