Brune render langs brannmuren, takhimlinger med sprekker og buler. Altandør som ikke lar seg lukke. Maling som flekker av.

Bygget som Krisesenter for kvinner leier av Bergen kommune var et staselig herskapshus. For over 100 år siden. Nå står den tidligere overklassevillaen til nedfalls.

— Noen ganger regner det inn til kvinnene som bor her. Det synes vi er uverdig, sier Mariann Fossum ved Krisesenteret.

Leietakerne har ingenting å utsette på huseier, som heter Bergen Bygg og Eiendom. BBE flikker og ordner så godt det lar seg gjøre.

Nå må det imidlertid gjøres noe mer grunnleggende med huset, understreker Mona Moldung, som har tatt BT med på en liten skadegjennomgang.

3,8 millioner koster det å sette huset «tilbake til et akseptabelt nivå», går det frem av et overslag som er utarbeidet av Bergen Bygg og Eiendom.

Utrustet med dette overslaget har ildsjelene på Krisesenteret henvendt seg til samtlige partiledere i bystyret med bønn om et plass på 2004-budsjettet.

Så langt er tilbakemeldingene nedslående. 2004 blir et unntaksår. Heller ikke Frp har funnet penger til utbedring av Krisesenteret:

— Taket må tekkes. Den utgiften ligger innenfor de fullmakter BBE har. Men noe mer omfattende utbedring ser vi ingen mulighet for å gjennomføre, sier gruppeleder Liv Røssland.

Byantikvar Siri Myrvoll ser mange eksempler på kommunalt forfall. Også på verneverdige hus:

— Dessverre gjør vi det. Det er et problem at vedlikeholdsbudsjettet blir for lite. Når husene forfaller er det ikke vond vilje, men rett og slett for trange rammer.

At huset er verneverdig, gir ikke automatisk penger noen steder fra. Eneste mulighet Myrvoll ser, er et nytt statlig kulturminnefond, der det er avsatt penger til utbedring av verneverdige bygninger. Det fondet hadde tre millioner til utdeling i 2003. Til hele landet.

MALINGSLITT: - Denne altandøren lar seg ikke lenger lukke, konstaterer Mona Moldung. Oppholdsrommet innenfor blir derfor aldri helt lunt vinterstid.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL