Den personen som det ble vist til i reportasjen hadde vært ansatt i denne verna bedriften i 17 år. Lederen fortalte at bedriften hadde et underskudd på ca. 400.000 kr – og de så ikke annen utvei en å si opp folk.

Det er så en må gni seg i øynene. Er det virkelig mulig! Disse arbeidsplassene er opprettet for å gi de som av en eller annen grunn, psykisk eller fysisk, ikke kan delta i det ordinære arbeidsliv. Nå er de også trukket inn i den beinharde kampen om å overleve i markedet!

Kjære Kosmo! Dette kan du som minister ikke sitte stille å se på! Dette rimer ikke med det du i de siste måneder har sagt om å få flest mulig av folk som er uføretrygdet ut i arbeidslivet, til beste for samfunnet og den enkelte person. Hvordan tror du at myndighetene skal få det private næringsliv til å åpne sine dører for disse personene når ikke engang offentlige opprettede tiltak greier å holde på folk som er i arbeid, og som så gjerne vil arbeide?

Alternativet for disse blir å få trygd – og vissheten om at samfunnet ikke har bruk for deres innsats. Tenk på hva de pårørende føler og tenker. Tenk på hva det betyr for disse at deres datter eller sønn hver dag har et arbeid å gå til. Samfunnsmessig og økonomisk er det også helt umulig å forstå. Hulheten i den offentlige argumentasjon blir til de grader gjennomskuet.

Jeg regner med at Kosmo i løpet av ei uke offentlig står frem og forteller det norske samfunn at dette skal det ryddes opp i øyeblikkelig.

TORE-JOHNNY KRISTENSEN,LEDER DALEN FABRIKKLAG AV DNA