Det er ikke en gang ett år siden Byrådet foreslo å legge ned 84 aldershjemsplasser og 34 sykehjemsplasser, da de lå fram sitt budsjettforslag for 2003.

Der er heller ikke mer enn 2 måneder siden Byrådet foreslo å avvikle kjøp av sykehjemsplasser ved Hatlestad og Solhaug, sammen med 34 sykehjemsplasser ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Mange flotte sykehjem og serviceboliger er bygget, men det hjelper så lite når man ikke skal ta dem i bruk for nye brukere, det hjelper så lite med fine fasader når innholdet og kvaliteten på omsorgen ikke styrkes. Frp kan ikke se at dette er noe å skryte over, men partienes verdivalg er som kjent forskjellig.

Er det virkelig et bra ýverdivalgý å sette terskelen for en fast sykehjemsplass så høy, at ventelistene på folkemunne blir kalt for ýdødslisteneý? Hverdagen ved våre sykehjem preges fortsatt av manglende bemanning og dårlig rekruttering til ledige stillinger. Selvfølgeligheter som å kunne stå opp og legge seg når man vil, dusje når man vil, gå på toalettet når man vil, er fortsatt ingen selvfølgelighet for pleietrengende eldre.

Var det et godt ýverdivalgý av Byrådet da de vedtok å investere over to millioner kroner for at en gourmetrestaurant skulle etablere seg i Bergen?

Det å kunne spise nylaget mat hver dag er nemlig ikke lenger en selvfølge for de eldre i Bergen. Vakuumert mat som er varmet opp igjen er det man avspises med i Kulturbyen Bergen. Sparekniven er satt på de som ikke har noe valg, de som ikke kan gå i butikken å kjøpe middagen sin selv. De som er avhengige av Bergen kommune og de prioriteringer og ýverdivalgý som flertallet vedtar. Tilbakemeldingene om matens dårlige kvalitet er mange, ikke bare fra pasientene men også fra pårørende og ansatte. Lovnader om at alt blir bedre så snart ýbarnesykdommeneý er over, er det ingen som biter på lenger.

Når institusjonene må kaste grønnsaker fordi det kan sammenlignes med dyrefôr og kjøttet er trevlet og seigt, så snakker vi om dårlig kvalitet og at man får det man betaler for. Heldige er de som bor på en privat institusjon som foreløpig har klart å holde seg mot kommunens press for å få dem inn under samme ordning.

De som kan velge selv har valgt vekk seniorsentrene, som nå har minimalt med middagsgjester. Seniorsentrene fungerte som sosiale treffsteder for eldre som i hovedsak klarte seg selv. Bortsett fra noen få som fremdeles klarer å holde stand mot kommunens press, er disse sosiale treffstedene snart historie.

Var det et ýverdivalgý av Ap, Høyre, KrF og V å vedta at produksjonskjøkkenene skulle nedlegges i institusjonene?

Var det et ýverdivalgý av Ap, Høyre, KrF og V å vedta vakuumert mat istedenfor nylaget mat?

Hvis maten er så nydelig som byråd for helse og sosial uttaler til avisen, hvorfor stemte ikke partiene for FrPs forslag om at maten også skulle serveres byens politikere i ulike sammenhenger?

Et verdivalg for Frp er å få tilbake nylaget mat hver dag ved våre institusjoner, seniorsentre og levering av nylaget mat til de hjemmeboende som får mat gjennom kommunen.

Et verdivalg for Frp er å prioritere eldreomsorg og oppvekst først.

Liv Røssland, Frps 1. kandidat til Bergen bystyre Gruppeleder Bystyregruppen Bergen FrP