Av Knut Fjellheim,

leder HEF, Bergen lokallag

Hva var det som egentlig skjedde under seremonien i Grieghallen? Som ett av flere innslag inviterte HEF en forfatter til å bidra på konfirmasjonen i Grieghallen. Forfatteren valgte selv et utdrag fra sin bok og leste dette høyt for seremonideltakerne. HEF beklager dersom noen føler seg støtt av fremføringen som ble opplest med stor innlevelse av forfatteren, som er skuespiller ved Den Nationale Scene i Bergen. Fremføringen er fra boka «Det aller fineste», som har vært på bestselgerlisten. Vi tillater oss å minne om Aftenpostens anmeldelse av boken: «Skuespilleren brakdebuterer med en roman velegnet som utgangspunkt for debatt om aktuelle tenåringsproblemer som mobbing, ekskluderende klikkdannelser og mote— og drikkepress. Romanen handler om brutaliteten og hensynsløsheten i et ressurssterkt tenåringsmiljø i Bærum på 80-tallet, men er like aktuell i dag.»

Utsagnet Dahl kommer med om at historien handler om mobbing av en mongoloid, er uriktig. Fortellingen handler derimot om et individ som ikke innpasser seg det miljøet som han er i, og dermed blir utsatt for verbale angrep. Miljøet som er hentet fra forfatterens egen oppvekst er hardt, og språkbruken reflekterer av og til dette, men Dahl er ikke presis i sin gjengivelse. Om denne fortellingen virker utfordrende, er dette fordi verden er utfordrende. Disse utfordringene gir vi til våre konfirmanter, og det er ofte med stolthet vi ser hvordan konfirmantene tar imot disse. Det er med forundring at vi ser det blir påstått at Human-Etisk Forbund overser at ungdom ikke banner hele tiden. Vi har ingen antakelser om at ungdom banner hele tiden, men vi skjuler heller ikke verden slik den fortoner seg. Vi anser ikke at ungdom har sarte sjeler. Snarere ser vi på dem som initiativrike individer med egne oppfatninger og erfaringer som vi gir dem mulighet for å uttrykke og dele med hverandre. Vi søker ikke å gi dem ferdige svar, men oppfordrer dem til å tenke og ta standpunkter og opparbeide positive holdninger. Vi finner at det er når vi tar ungdommen på alvor og utfordrer dem, at vi får den beste responsen tilbake. Vi håper at konfirmantenes familie og venner kan dele den tilliten og stoltheten vi føler overfor våre konfirmanter.

Hva betyr det for en ungdom å bli konfirmert? For HEF er konfirmasjon en symbolsk handling som viser overgangen fra det å være barn til det å begynne sin inntreden i de voksnes rekker. De som velger å konfirmere seg i regi av HEF, gjennomgår et kurs som strekker seg over fem måneder der tema som menneskerettigheter, etikk, ungdom og rus og ungdom og samliv blir belyst og diskutert. Ungdommene er selv med å velge andre temaer de ønsker å diskutere og lære mer om. HEF mener at det er viktig å diskutere saker som mobbing, rasisme, toleranse og respekt.

HEF ønsker at våre konfirmasjonsseremonier skal oppleves som stilfulle og verdige. Vi søker å ivareta dette på mange måter, blant annet ved en høytidelig innmarsj, vakker musikk, festtaler, vakker allsang og ved høytidelig overlevering av kursbeviset. Deltakerne setter stor pris på disse høytidelige elementene som danner en vakker ramme rundt seremonien, og bekrefter at ungdommene har tatt del i selvvalgte utfordringer ved sin aktive kursdeltakelse og bevisste valg. HEF er bevisst på at dette er en fest for ungdommen, og vi prøver å rette innslagene inn mot dem på deres premisser og deres eget språk.

Når vi velger de kunstneriske innslagene ønsker vi både å ivareta en verdig stil, og gjøre dette til en festdag for ungdommen på deres egne premisser. Som en organisasjon som forsvarer ytringsfriheten og har tro på enkeltmennesket, vil vi alltid forsøke å unngå sensur av kunstneriske innslag. Vi ønsker derimot å sikre at alle innslagene passer inn i de helhetlige rammene vi setter for seremoniene. Vi gir våre kunstneriske bidragsytere best mulig informasjon og forståelse om våre seremonier nettopp for å sikre dette. Vi deler selvsagt beundringen for Helge Jordals fremføring av Nordahl Grieg sitt flotte dikt «Til Ungdommen», og søker aktivt nye, fine kunstneriske bidrag. Vi er også stolte av å ha hatt muligheten til å arbeide med store navn som Ephemera og Kaizers Orchestra.

HEF beklager at Maj-Britt Dahl oppfatter deler av vår seremoni som uverdig, men vi vil understreke at vi også har mottatt mange positive tilbakemeldinger. Til Dahls kritikk er det å si at vi søker alltid å fornye og utvikle våre seremonier videre, og er alltid åpne for tilbakemeldinger på hvordan vi kan bli enda bedre. Selv om vi føler at det i dette tilfellet kan være noen misforståelser som ligger til grunn for kritikken, takker vi for disse innspillene, og tar dem selvsagt med i vår videre planlegging av seremonien neste år, der vi vil forsøke å gjøre seremonien enda bedre for alle involverte.