Den høytidelige handlingen var en del av programmet i forbindelse med hovedfeiringen av 850-årsjubileet for Fana kirke. Feiringen har pågått siden jul, og vil fortsette også utover høsten, men høydepunktet var søndag, med kongen til stede både under festgudstjenesten og på arrangementet i parken etterpå.

Fanabuene møtte selvfølgelig stivpyntet til festen, men ettersom politiet hadde nedlagt forbud mot å la folk stå eller sitte i midtgangen i kirken, var det mange som måtte nøye seg med høyttaleroverføring på kirkebakken.

Det kunne blitt en våt affære, men været holdt, så vidt det var, og mot slutten bestemte også solen seg for å delta.

På rekordtid

Fana kirke og landskapet omkring ble i 1999 utnevnt til 1000-årssted for Bergen kommune i forbindelse med årtusenskiftet. Det var da planleggingen av kulturparken startet. Parken, på begge sider av elven nedenfor veien, er blitt til på rekordtid i løpet av våren og sommeren. Og broen over elven, Bjarne Instanes' aller minste broprosjekt (men det eneste som har fått kongelig åpning) ble satt på plass og gjort ferdig i begynnelsen av denne måned. Som seg hør og bør har den da også fått navnet Kongebroen. Det er en buebro utført i betong, og med rekkverk av rustfritt stål.

Amfi i naturstein

Selve godbiten i Fana kulturpark er amfiet, vakkert bygt opp i naturstein på sørsiden av Fanaelven. Der fikk Kongen overvære kulturelle innslag, bl.a. sang med medlemmer fra Blessing Ten-Sing Fana og Ytrebygda Ten-Sing. Der var det også hilsningstaler ved byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, barne— og familieminister Laila Dåvøy og leder i Bjørgvin bispedømmeråd, Kari Sørheim.

DEN ALLER MINSTE: Broen over Fanaelven er den aller minste av samtlige ca. 200 broer som ing. Bjarne Instanes, t. h. har prosjektert. Til gjengjeld er broen den eneste som er blitt åpnet av kongen. På Kongens venstre side står prost Per Barsnes.</p>FOTO: HELGE SUNDE