Den alvorlige siden av saken er bl.a. at den oppvoksende generasjon blir presentert for en statsforfatning som for lengst er blitt en farse, og slikt bidrar lett til å undergrave tilliten til etablert politikk og moral også ellers.

Når det gjelder republikanske ordninger, fins det flere ulike modeller, fra det direkte presidentstyret i USA til den islandske ordningen med presidenten som en slags superambassadør. La oss i Norge sørge for en verdig og fredelig overgang til moderne republikk: Når Harald dør eller ser det som fornuftig å pensjonere seg, bør Haakon Magnus og Märtha Louise få hver sin femårsperiode som president etter islandsk modell, det vil si som landets superambassadører. I løpet av en slik tiårsperiode kan det norske presidentembetet utredes nærmere, eventuelt med en avsluttende folkeavstemning. På denne måten vil vi slå to fluer i en smekk: 1) Vi får en verdig og harmonisk overgang til moderne republikk og 2) Vi får en tidsmessig markering av likestilling mellom kjønnene.

Hjørdis Danielsen,Kristiansand