I reportasje etter reportasje kan vi både se og lese om manglene innen helsevesenet, skoler og veisikring. At disse manglene blir påvist i verdens rikeste land, er med god grunn vanskelig å forstå for de fleste.

I dette «rike» landet kommer det så påstander om at det sentrale Østlandet nå er lei av å subsidiere utkantene. Som aktiv politiker i Kystpartiet vil jeg hevde at slike uttalelser viser elementær mangel på kunnskaper og en rørende naivitet om hvordan verdiene i samfunnet skapes. Kongeriket Norge lever i stor grad av olje, gass, fiske, fiskerioppdrett, skog og vannkraft. Disse verdiene skapes ikke i det sentrale Østlandet, men ute i distriktene.

Eksportverdi pr. innbygger er faktisk lavest i Oslo og Akershus. Derfor er det et paradoks for Kystpartiet at det meste av disse verdiene blir kanalisert til det sentrale Østlandet, mens distriktene får smuler tilbake. Galskapen kan illustreres ved å nevne noen av milliardinvesteringene på det sentrale Østlandet: Hovedflyplass Gardermoen, Gardemobanen, OL på Lillehammer. Galskapen slutter ikke her, nå skal samfunnet ut med ca fire milliarder til ny Opera, og selvsagt noen milliarder til et tjenlig veinett i tilknytning til operaområdet.

Dette skjer mens foreldre til skolebarn og øvrige trafikanter i Hardanger er livredde for å benytte veien grunnet stor rasfare. Også i øvrige deler av Distrikts-Norge er veistandarden under enhver kritikk.

Kystpartiet er lei av den arrogante holdningen til de av oss som har valgt ikke å bosette seg i Oslogryten. Verdiene skapes i distriktene. Nå er det på tide at vi får et kraftig distriktsopprør slik at politikerne på Stortinget forstår at borgerne i distriktene er lei av å sponse det sentrale Østlandet!

Av Jan-Ove Fromreide

formann Kystpartiet i Askøy