Det er en god filosofi som ligger til grunn for ruteendringen. Jeg ønsker også å rose sjå-førene Deres for den jevnt over hyggelige og serviceinnstilte holdningen jeg møter på bussen hver dag.

For en tid siden ble buss-selskapenes kundegaranti lansert. «Våre løfter gjelder på alle bussruter i Hordaland!» imponerer buss-selskapene, og deriblant Gaia Trafikk. Og under overskriften «Buss-selskapene i Hordaland garanterer» kan en lese en rekke flotte punkt som skal bidra til å bedre busstilbudet i fylket.

Du får vite hvor vi kjører. «Bussene skal alltid være skiltet med bestemmelsessted og/eller sted for omstigning». I Gaias bussrute kan en lese at flere av bussene fra Grimseid/Blomsterdalen går til Lagunen. Kort og godt. Hvorfor i all verden er da bussene som oftest skiltet 547 Smørås når de kjører fra Grimseid?

Linje 525 Hjellestad/Milde betjener ofte linjene 523 og 524 fra sentrum til Birkelandskrysset terminal. Er det noen som helst fornuftig grunn til at bussene da ikke kan være skiltet med også 523/524 når de kjører fra Busstasjonen? I stedet skiltes de med kryptiske «520 Overgang». «Utenforstående», som ikke er på «innsiden» av det sør-bergenske buss-system er dømt til å bli forvirret når de skal ta bussen til «øde» steder som Flesland og Espeland. Og når bussen også betjener 512 fra sentrum til Søreide en gang iblant er det ikke rart at det oppstår kaos på perrong 19 når passasjerer fortvilt prøver å finne ut «om det går egen buss til Grimstad nå eller ikke».

Og – hvorfor i all verden opplyser ikke sjåførene over høyttaleranlegget at man må bytte buss for å komme til disse «øde» stedene når de ankommer knutepunktene?

Du skal få informasjon på sentrale holdeplasser. Det beste – og samtidig dårligst gjennomførte punktet i kundegarantien. Eller kanskje Gaia mener at «distriktslinjer», som de så treffende kal-les, ikke har noen sentrale holdeplasser, og at Gaia derfor ikke trenger å henge opp ruteinforma-sjon noen steder om disse rutene? Jeg kan holde meg til de tidligere nevnte eksempelrutene (525 og 553), selv om dette er et pro-blem som hersker på alle linjer med mer enn to siffer i nummeret.

Linje 525 kjører fra sentrum til Hjellestad/Milde forbi følgende holdeplasser jeg drister meg til å karakterisere som «sentrale»: Busstasjonen, Søreide, Kokstad, Birkelandskrysset terminal, Hjellestad kai og Milde. Det eneste stedet en finner noen som helst informasjon om denne ruten er ved inngangen til perrongene på Busstasjonen.

Linje 553 er nå kortet ned til å gå fra Lagunen til Grimseid/Blomsterdalen, men jeg vil fortsatt si at det finnes et par «sentrale holdeplasser» langs denne reiseruten – buss-stoppene ved Lagunen, Grimseid og Blomsterdalen fortjener et oppslag (med tanke på hvor ofte denne bussen går skulle jeg tro at det holder med oppslag i A6-størrelse) hver, slik jeg ser det.

Med nye bussruter og så godt som avskaffet korrespondanse er det en nødvendighet at man kan sjekke rutene til «distriktslinjene» ved knutepunktene.

Du skal få informasjon om problemer. «Ved driftsavvik skal du få beskjed over høyttaleranleg-get i bussen». Jeg vil karakterisere et opphold som forsinker bussen mer enn tre minutter som et driftsavvik. Men, når 525 kommer til Birkelandskrysset og må vente på diverse andre busser, og gjerne står både fem og ti minutter, er ikke sjåføren engang å se – han har nemlig innvilget seg en pause sammen med kollegene i stedet for å informere om «driftsavvik».

Du skal få svar når du skriver til oss gjelder tydeligvis ikke når en sender inn «ris og ros»-skjemaet man finner på baksiden av bussrutene. Setter spørsmålstegn ved formuleringen her – kanskje burde det heller være «Du skal få svar hvis du sender tilbakemeldinger til oss i konvo-lutt», men det blir på en måte litt tåpelig. Så det enkleste ville nok være å svare. Dette punktet kan for så vidt sammenholdes med «Vi skal høre på deg – og lære av deg», for aldri har jeg sett at noe av det mine bekjente og jeg har foreslått for Gaia er blitt tatt til følge. «Vi skal høre på deg – og lære av deg, hvis vi ikke bruker for mye krefter på det», er kanskje en mer passende formulering.

Jeg anser det som ganske vanvittig at et av Norges største buss-selskap kan komme med så mange flotte løfter og bare sette dem til side før de i det hele tatt er blitt offentliggjort. Hadde Gaia funnet det for godt å holde løftene sine, noe som burde være en rimelig enkel affære, hadde busstilbudet i bergensområdet blitt vesentlig forbedret. Min oppdragelse gir meg dårlig samvit-tighet for et så skarpt brev som dette, men jeg velger å sette samvittigheten til side – for sjelden blir jeg så provosert som når jeg tenker på Gaias «lov og lyv»-holdning. Betyr et løfte overfor kundene virkelig så lite?

Av Andreas Grimne Hjortland