For det første så klarte dere ikke å skrive navnet til vinneren riktig, for det andre så viste dere bilde av slagere fra Nordnæs, noe som for så vidt var greit nok, men det oppleves rart at dere ikke fant plass til et eneste bilde av vinneren Andreas Bjordal! Dessuten vil jeg påpeke at også Andreas Bjordal var blant favorittene, denne gangen som han var det for fire år siden, da han også var i finalen. La meg få gratulere de to andre finalistene som også er veldig dyktige, men det jeg vil frem til i dette innlegget, er følgende:

Jeg ønsker ikke å rakke ned på noen av korpsene, det er ikke det som er meningen min. Det finnes dyktige folk, det være seg slagere, fanebærere osv. i både små og store korps, men jeg tror det er lett å fokusere på de store korpsene. Et lite korps som Wesselengen lider kanskje under det at det fra gammelt av er et «arbeiderkorps», og det finnes nok ikke så mange kjente folk i de rekker som man kan finne i et par av de andre korpsene.

Magne Larsen (Nordnæs) var en fremragende slager, og jeg mener å huske at han ble kalt for «sønnen» på den tiden. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg påstår at han kan bekrefte at Wesselengens alltid har stilt med slagere av høy kvalitet, som sagt kvalitet, men ikke kvantitet. Så jeg tør påstå at blant kjennere av trommens kunst er det kjent at Wesselengens er ikke så stort korps, men å slå det kan de. Om jeg ikke husker helt feil, så har Wesselengens stilt med slagere i aller fremste rekke de siste fire gangene det har vært arrangert Buekorpsenes Dag ...

Som gammel buekorpsgutt er det en fryd å høre et korps som slår godt, er samspilt og ikke slår for fort. Og for meg er det likegyldig om korpset er stort eller lite, gutter eller jenter; bare de slår godt. Jeg synes dessverre å se en tendens til at korps satser på kvantitet fremfor kvalitet i slagernes rekker, og resultatet har en tendens til å bli dårligere fremførte marsjer med flere feilslag (mellomslag).

Helt til slutt håper jeg at vi ved neste Buekorpsenes Dag kan ønske jentekorpsene velkommen, det er på høy tid de får sin anerkjennelse, jeg mener de har vist at også de har «livets rett» i Bergens buekorpsmiljø, kanskje får vi neste gang en jente som «verdens beste slager».

MORTEN HELLE,

GAMLEKAR I WESSELENGENS BATALJON