Mannen er dømt for trusler, men slipper fri om et par uker. Politiet innser at det er en reell fare for at kvinnen kan bli drept og har utstyrt henne med voldsalarm, men det er ikke hjemmel i loven for å idømme mannen sikring eller utvise ham fra landet. Kommunen har plassert kvinnen i en leilighet like i nærheten av stedet mannen bor, med det resultat at hun i praksis ikke kan gå ut av huset uten fare for eget liv.

Justisdepartementet er det eneste som kan hjelpe i denne saken. Kvinnen må snarest få ny, hemmelig identitet og flyttes til et nytt sted. Der er det viktig at kommunen hjelper henne med å danne seg et nytt nettverk, som ikke er rotfestet i det muslimske miljøet — f.eks. ved på gi henne og barna et norsk besøkshjem.

På lang sikt må lovverket endres slik at domstolene kan få hjemmel til å dømme personer som denne mannen til sikring eller rett og slett utvisning fra landet!

E. VOLLEN