• Venstre vil gjøre det billigere å bygge ungdomsboliger og studentboliger. Derfor foreslår vi at kommunen skal gi bort eller feste bort tomter for én krone til slike formål, sier Julie Andersland, Venstres 2. kandidat i Bergen.

BT skrev tidligere denne uken at bygging av ungdomsboliger er ulønnsomt, fordi Husbanken ikke lenger gir tilskudd til bygging av disse.

— I dag brukes en rekke brann- og rivningstomter til parkeringsplasser, og mange hus står tomme. Dette er en meningsløs arealutnyttelse, sier Andersland.

Hun foreslår å innføre dagbøter når hus blir stående tomme over lang tid.