Denne gangen skriver fylkesleder Rolf Nesheim i Bergens Tidende 27. mai at «som det einaste partiet har Venstre programfesta garantert minsteinntekt — eller borgarløn». For ordens skyld: For fem år siden programfestet Miljøpartiet De Grønne under avsnittet «Fra trygder til Samfunnslønn»: «De Grønne vil arbeide for en grunnleggende minsteinntekt til alle mennesker.

Staten har allerede en grunnleggende plikt til å sørge for livsopphold for landets innbyggere. Et system for samfunnslønn vil kunne avløse mange av dagens trygde-, stønads-, og pensjonsordninger og redusere det offentlige byråkratiet.» Har Venstre vært tyv i den politiske hønsegården?

FRODE STRØNEN,

TALSPERSON MILJØPARTIET DE GRØNNE I HORDALAND