Debatt

Av Harald Hove, Venstres førstekandidat fylkestingsvalget

Hans-Carl Tveit, Venstres førstekandidat bystyrevalget

Bergens Tidende har i mange år vist interesse og engasjement for kollektivtrafikk, ikke minst i Bergen og Hordaland. Det har vi i Venstre vært glad for. Samtidig har vi, i likhet med BT, vært frustrert over manglende vilje i de andre partiene, og dermed også bystyret og fylkestinget, til å satse på kollektivtrafikk. Vi har prøvd å få til langt mer, og av og til lykkes. Langt sjeldnere enn vi hadde ønsket. I forbindelse med behandlingen av Bergensprogrammet sviktet Ap i bystyret og fylkestinget sitt eget byråd når det gjaldt fordelingen av penger mellom kollektivtrafikk og veger. Venstre sa kraftig ifra, og stemte for mer penger til kollektiv og mindre til veger. Det var likevel gledelig når regjeringen, ved Torild Skogsholm, og Stortinget fulgte opp det Bergensprogrammet som var vedtatt i bystyret og fylkestinget. Det gir tross alt håp for mer til kollektivtrafikk enn tidligere. Det viser hvor dårlig det har stått og står til.

I fylkestinget har vi lykkes med ungdomskort og studentkort. I 2002 ble det først takstøkning fra 1. juli og ikke fra 1. januar på grunn av Venstre. I mellomtiden forbedret Gaia sitt tilbud fra Nesttun gjennom sentrum til Handelshøyskolen med 5 minutters frekvens. I Bergen har Venstre fått bystyret med på en gratisbuss i sentrum, bla. med Nøstet som et av stoppestedene. Dermed blir det på nytt busstilbud til og fra «Beinveien» fra i løpet av året. For øvrig, siden «Beinveien» var BTs utgangspunkt, Askøy Venstre har gjort en utrettelig innsats for å styrke «Beinveien», og vil fortsatt gjøre dette.

Til høsten er det valg til bystyret og fylkestinget. BT anbefaler velgerne å droppe Venstre dersom de vil ha bedre kollektivtrafikk. Rett nok, alle andre alternativ enn SV og RV er verre. Men BT synes helt å ha glemt at politikk er det muliges kunst, og at det trengs flertall for å få til noe. Det har SV aldri klart, Venstre av og til. For øvrig, honnør til SV for deres engasjement. Men det var SV som med sin holdning i bystyret gjorde det mulig for Ap å hoppe av byrådets forslag i forbindelse med Bergensprogrammet, slik at resultatet ble mindre til kollektivsatsing. SV prioriterte å være så ren som mulig framfor å oppnå noe.

Nå er det heller ikke vår innsats i bystyret og fylkestinget som kritiseres. Det er statsråd Torild Skogsholm som er skyteskiven. Hun krever nemlig at vi her i bystyret og fylkestinget skal bestemme oss før hun vil ta stilling til hva staten skal bidra med. Dette er i samsvar med det hun alltid har sagt, og både byen og fylket er fullt innforstått med det, og BT burde i alle fall vite det. BT har de siste dagene presentert planer for bybanen. Venstres første handling etter regjeringsskiftet, i forbindelse med revisjonen av budsjettet høsten 2001, var nettopp å sørge for statlige penger til planlegging av bybanen. Det vil nok forplikte den dagen vi har planer ferdig, og selv er villig til å stille opp med penger. Da bør BT skjønne, og det gjør nok BT på en bedre dag enn sist lørdag, at det er viktig med flest mulig venstrerepresentanter i bystyret og fylkestinget etter høstens valg for å kjempe for mer til kollektivsatsing. Vi førstekandidater i byen og fylket forplikter oss i alle tilfeller til å gjøre det med eller uten hjelp av BT. Vi lover også at Torild Skogsholm skal få vite at hun og regjeringen har forpliktelser.