Venstre er godt fornøyd med samarbeidet i sentrumsregjeringen. Også en ny sentrumsregjering ville ha ført en god politikk, dersom den hadde vært mulig å etablere.

Hovedpoenget i intervjuet var en innrømmelse av en strategisk feil etter at sentrumsregjeringen gikk av, nemlig at vi da — i opposisjon - knyttet oss så sterkt til sentrumssamarbeidet. I denne tiden har partiene skilt lag i mange store saker. Jeg kan nevne Statoil, SDØE, Statkraft, arbeidsinnvandring. Dette mener jeg skapte problemer for Venstres profil som et framtidsoptimistisk og fornyelsesorientert parti.

Mine uttalelser kan gjerne også sees i lys av at framtredende Senterparti-folk rett før valget gikk ut og ønsket at Venstre ikke skulle klare sperregrensen, og etter valget uttrykte glede over at så skjedde. Jeg kunne sikkert ha uttrykt meg mer diplomatisk. Men det er et faktum at mange i Senterpartiet er mer opptatt av å skape allianser med Arbeiderpartiet, SV og kommuneforbundet enn med ikke-sosialistiske partier.

Venstre hadde gjerne sett at Senterpartiet ville bli med i et bredt ikke-sosialistisk regjeringsalternativ, som blant annet kan føre en langt mer offensiv nærings- og distriktspolitikk enn dagens Ap-regjering. Partiet har i stedet valgt å ville støtte den sittende regjeringen, og dermed skilles våre veier, dessverre. For øvrig: Jeg har ikke uttalt meg negativt om Odd Einar Dørum, og det er meningsløst å utlegge en ren faktabeskrivelse om arbeidsdelingen i regjeringen på en slik måte. Dørum gjorde en fantastisk innsats som statsråd i sentrumsregjeringen, og er selvskreven dersom Venstre skal bli med i en ny regjering.