Dahl mener at arbeidsinnvandring vi føre til sosial dumping, ettersom arbeidsgivere etter hans mening vil underbetale utenlandske arbeidere. Venstre vil ha samme lønns— og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere som for norske. Eventuell sosial dumping må slås hardt ned på, etter vår mening burde arbeidstilsynet reagert strengere overfor Statoil og Connex når det ble oppdaget at de to selskapene brøt lønns- og arbeidsvilkårene for utenlandske arbeidere.

Dahls påstand om at «de tar jobbene fra oss» og at det ikke vil være norske arbeidere igjen om noen år, er å snu problemstillingen fullstendig på hodet. Problemet er at om noen år vil store deler av den norske arbeidsstyrken være pensjonert, og vi vil ikke ha nok arbeidskraft til å få hjulene til å gå rundt innenfor næring, helse- og sosialsektoren, servicesektoren osv. Noen må arbeide for å skape verdier slik at vi kan leve her i landet, og noen må pleie gamle mor på sykehjemmet. Dersom vi ikke har arbeidskraft til slike sentrale oppgaver, vil samfunnet bryte sammen.

Allerede i dag er det stor mangel på håndverkere innenfor flere næringer, noe som fører til kunstig høye priser som igjen fører til at svart arbeid florerer. Innvandring av håndverkere innenfor en del næringer ville allerede i dag virket stabiliserende på prisene som igjen ville dempet etterspørselen etter svart arbeid.

Venstre vil ha arbeidsinnvandring i solidaritet med utenlandske arbeidere som vil prøve lykken i Norge og i solidaritet med det norske folk ettersom vi vil at Norge også i fremtiden skal opprettholde dagens velferdsstandard. Dahl bør ikke snakke så høyt om klasseskiller når han selv presterer å si «de tar jobbene ifra oss». Hvilke klasseskiller skaper ikke Dahl når han er fullstendig imot å inkludere utlendinger i det norske arbeidslivet?

Venstre er enig med Dahl i at offentlig sektor på noen områder kunne vært effektivisert for å frigjøre arbeidskraft til mer produktive yrker, men dette vil ikke være nok. Selv om vi hadde hatt arbeid til alle, ville det ikke vært nok til å fylle alle oppgavene i vår fremtidige velferdsstat.

Anders Skoglund, Venstres 3. kandidat til bystyret