I Bergen kommunes budsjettfullmakter står det i klartekst at økonomien skal komme fremfor behov. Det blir enda verre i tiden som kommer. Arbeiderpartiet og Høyre har stort sett vært enige om nedskjæringene. Dette til orientering til leserne/velgerne. Hadde noen av partiene hatt ryggrad til å foreta de nødvendige omprioriteringene hadde de unngått denne skammen. Tro dem ikke på et eneste ord når disse i valgkampen snakker varmt om helse— og eldreomsorg. Vend dem ryggen!!.

TERJE OLSEN MEDLEM PENSJONISTPARTIETS POLITISKE UTVALG