Nå har AP-regjeringen store problemer med å få fornyet tillit hos velgerne. Stadig flere regner med at det blir ett maktsskifte etter 10. september.

Kjell Magne Bondevik viste at han var en meget dyktig statsminister da han ledet sentrumsregjeringen i to og et halvt år. Dette var ei annerledes, forfriskende og spennende tid, og den beviste at det ikke bare er Arbeiderpartiet som kan styre dette landet.

Det er ikke tvil om at folk vil ha Bondevik tilbake som statsminister. I en gallup nylig var det hele 40 prosent av det norske folk som ønsket at han skulle bli ny regjeringssjef! Dette er et oppsiktsvekkende høyt tall som forteller at folk har ikke glemt tiden med sentrumsregjering.

Undertegnede håper at mange vil stemme på Kristelig Folkeparti ved valget, slik at vi igjen kan få Bondevik i sjefsstolen. Landet trenger en trygg familiepolitikk, en offensiv distriktspolitikk og en troverdig miljøpolitikk. Og fremfor alt er vi tjent med en politikk som er klart forankret i vår kristne kulturarv. Dette er en politikk som ikke bare er opptatt av penger og mer velstand, men forankret i sentrale verdier som gir et varmere samfunn. La oss håpe at også de andre sentrumspartiene gjør et så godt valg at de tre partiene sammen kan fortsette der de slapp i regjeringskontorene.

Velkommen tilbake som statsminister, Kjell Magne Bondevik!

OVE EIKJE