Han plasseres i samme kategori som voldtektsforbrytere og drapsmenn ikke fordi han har gjort noe galt, men fordi han nekter å være en del av et system som strider mot hans politiske overbevisning. Mens våre åpenbart hyklerske statsledere hisser seg opp over at det tas politiske fanger i «usiviliserte» land langt borte, putter vi i dette «frie» landet folk i buret for å ha et annet syn på verden enn styresmaktene.

Militærtjenesten blir kamuflert som en nødvendig dyd for å forsvare landet vårt, men faktum er at forsvaret vårt gjentatte ganger de siste par årene er blitt brukt til det stikk motsatte. Angrep. Norske styrker var aktive i den «humanitære intervensjonen» i Kosovo, og et ukjent antall nordmenn driver i skrivende stund på med å skyte "terrorister" for å få dem til å forstå at vold

ikke er godt for noe. Er man uenig i hovedoppgaven til dagens "forsvar", og ikke ønsker å ta del i det av den enkle grunn at det ikke lenger et noe forsvar, er man visstnok kriminell og hører hjemme i fengsel.

Hvor er egentlig logikken i dette? Hvorfor tvinger et selverklært «fritt» land som Norge halve befolkningen sin til å "tjene fedrelandet" enten gjennom å stå parat med våpen i hånden i tilfelle vi skal angripe noen andre, eller å utføre tvangsarbeid tilsvarende straffen for gjentatte grove forbrytelser? Burde ikke

folk få være fri til å bestemme over sitt eget liv?

WILHELM JOYS ANDERSEN