Innvandrere er en stor ressurs for landet, sannheten er at vi ikke hadde greid oss uten. Vi ønsker et mangfoldig Bergen! Vi ønsker et Bergen som inkluderer borgere med forskjellig livssyn, religion og kultur.

Kenneth Rasmussen og Frp ønsker en valgkamp hvor det fokuseres på det negative med innvandring. Vi vil ha et fokus på det positive ved innvandring. For Kenneth Rasmussen og Frp er innvandrere et problem, vi mener tvert imot, innvandrere er en menneskelig ressurs, en ressurs vi trenger mer av!

Våre nye landsmenn bidrar til å gjøre Norge til et fantastisk land å bo i. Innvandrere steller våre gamle, bygger våre veier, og er ellers med på å bidra, slik at du som borger i denne byen skal ha det bra.

Vi er flaue over innlegget til Kenneth Rasmussen og hans fremstilling av innvandrere. Innlegget (BA 8. august) er et supervulgært uttrykk for fremmedfiendtlige synspunkter som baserer seg på et forvridd virkelighetsbilde. Vi er flaue over at det er mulig å vise en slik mangel på alminnelig folkeskikk og respekt, som den nevnte representant viser ovenfor innvandrere.

Vi håper folk flest har større kontakt med virkeligheten og at innlegget til Rasmussen således er lite representativt for holdningene blant det norske folk. Vi vil be våre nye landsmenn om unnskyldning, og uttrykke vår tilfredsstillelse ovenfor de mange hyggelige innvandrere som på hver sin måte setter farge på byen.

Dette er et spørsmål om holdninger. Det er først og fremst du som har ansvaret for å snu ryggen til rasisme. Vi trenger din hjelp for å vinne kampen mot fremmedfiendtlige holdninger.

Vi er mer enn villig til å diskutere problemstillinger rundt innvandringspolitikk, men ikke på de premisser som Kenneth Rasmussen og Frp legger til grunn. Vi har både et moralsk og politisk ansvar for å hjelpe de mennesker som er forfulgt i verden. Vi synes det er bedre at ti grunnløse asylanter får opphold, enn at én asylant med beskyttelsesbehov blir sendt hjem.

Vi oppfordrer byens borgere til å vise seg fra sin beste side, og tar vel imot våre nye landsmenn. La ikke valgkampen bli preget av slagord som «Norge for nordmenn».

Vi vil ha en valgkamp preget av respekt, toleranse og mangfold. På denne bakgrunn vil vi ønske alle våre nye landsmenn velkommen til Bergen. Afrikanere, østeuropeere, muslimer, ikke-religiøse og alle andre som bidrar til å gjøre Bergen til en flott by, hjertelig velkommen! Bergen trenger flere av dere!

Harald Victor Hove, Ungdomskandidat Høyre, Pål Thorsen, Ungdomskandidat Ap, Filip Rygg, Leder Hordaland KrFU, Geir Pollestad, 2. kandidat Sp, Marte Mjøs Pedersen, Nestleder RV og 6. kandidat og Julie Andersland, 2. kandidat Venstre