Målet er å tilby innbyggerne i vår region den mest seriøse, innholdsrike og oppdaterte digitale tjeneste for nyheter og informasjon, for å treffe andre, kjøpe og selge og få ting gjort. Dette er ikke gjort over natten, og den nettjenesten du ser i dag, er på langt nær perfekt. Men vi håper at vi i løpet av de nærmeste månedene skal kunne tilby brukerne våre det meste av det de har bruk for på nettet, på samme vis som papiravisen i 134 år har strevet mot å tilfredstille papiravisleser-nes behov. Det er en beinhard kamp på nettet i disse dager og denne kampen akter vi å ta del i. Valget vi står overfor er vinn eller forsvinn, og vi skal vinne denne kampen på Vestlandet. Bt.no skal bli like viktig for brukerne på nettet som Bergens Tidende er viktige for papiravisleserne.Mange har fått svi for urealistiske satsinger på internett den siste tiden. I BT har vi valgt å ta små steg over en lang periode og forsiktig posisjonert oss for den digitale hverdagen vi alle lever i. Dette har vist seg å gi resultater i form av gradvis større oppslutning og dette er en linje vi kom-mer til å fortsette langs.I juli lanserer vi en ambisiøs fotballtjeneste sammen med Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. Ved å slå våre pjalter sammen, tror vi at landets tre beste fotballbyer sammen skal kunne tilby den beste fotballtjenesten i landet.I månedsskiftet august/september håper vi å være på luften med den komplette byguiden for Bergen, også det et samarbeidsprosjekt med de to andre regionavisene pluss Aftenpostens Oslo-puls. De tjenestene vi lanserer under paraplyen bergenpuls.no tror vi skal bli enestående i vårt distrikt, og bli et nyttig supplement til den informasjonen papiravisen i dag kan tilby.Til høsten får vi også en tv-stasjon integrert i mediehuset. For alle oss som har jobbet i en etab-lert og til dels konservativ papirorganisasjon, vil dette stille oss overfor store utfordringer. Vi hå-per at også nettet skal kunne nyttiggjøre seg denne nye kompetansen som vi blir tilført, og kunne tilby brukerne våre levende bilder og lyd på en helt annen måte enn vi har kunnet gjøre til nå.Det er ikke ubetydelige investeringer som ligger bak satsingen på bt.no. Derfor er vi selvfølgelig også avhengige av at tjenestene skal lønne seg på sikt. Vårt mål er at vi i løpet av tre år skal gjø-re tjenestene lønnsomme, og vi håper at vi i løpet av denne perioden også skal kunne tilby tje-nester som våre brukere er villig til å betale for. Her vil selvfølgelig kvaliteten være helt avgjø-rende. Det finnes ingen gratis lunsj og det vet vi. bt.no er ikke bare papiravisen på nett. Etter hvert håper vi å kunne utnytte nettets egenart på en helt annen måte enn det vi har vært i stand til så langt. I nettets verden finnes ingen deadline, og på bt.no skal vi gjøre vårt ytterste for å være oppdatert 24 timer i døgnet.Den nettutgaven brukerne våre får i dag, er langt fra perfekt. Men vi håper å kunne forbedre oss dag for dag, og ber ydmykt våre brukere om å ha tålmodighet med oss i denne prosessen. I nett-verdenen finnes det ingen fasitsvar på hva som er rett og galt, men en ting er sikkert: Brukerne våre skal kunne stole like mye på bt.no som de har gjort på papiravisen Bergens Tidende i 134 år.Bergen29. juni 2001Jan Nyberg er redaksjonssjef og leder for bt.no

Redaksjonssjef Jan Nyberg sier at bt.no skal femdoble antall brukere i løpet av tre år.
Fred Ivar Klemetsen