Det er vel ikkje mange som trur dei ville gjera det; dei hev for mange år med borgarleg fleirtal på Stortinget utan å gjennomføra noko slikt, i alle fall noko som merkast for vanlege folk.

Samanhengen med Høgre sine gode galluptall er truleg litt annleis: Dei partia som hev tapt veljarar er først og fremst Ap og Frp.

Frp er nærast halvert – og vil venteleg miste mange mandat på Stortinget, medan i Ap er EU-motstandan stor og veksande, soleis at EU-tilhengjarane i desse partia har sett seg best tent med å samlast i Høgre.

Opphausinga om skatte/avgiftsreduksjonar er soleis berre eit blendingsgardin som vert drege ned for å kamuflera at dette er eit EU-valg.

Så skal det verta interessant å sjå om valget resulterar i noka endring som vil påverka skatte/avgifts— eller EU-saka på Tinget.

ARNE M. RAKNES