Av Ingvar Mæhle,

Fridalen

Hans-Carl Tveits vilje til makt var før kommunevalget i år så sterkt at han ikke bare ga en slik garanti, men også skrev under på den. Han fikk full uttelling for sin klare tale, og innkasserte dermed posten som skolebyråd. Hans første handling: Å foreslå nedlegging av Seljedalen og Fridalen skole. Dette er et klart kontraktsbrudd med velgerne, et tydeligere kontraktsbrudd enn vi har sett på mange år. For det første fordi han åpenbart ikke engang har forsøkt. Da ville han vel ha truet de øvrige partiene i koalisjonen med å gå av, fordi hans politikerære sto på spill? For det andre fordi han til og med gikk gjennom den høytidelige seremonien med å underskrive sitt løfte. Hvorfor gjorde han det om han ikke mente alvor?

Byråden forsøker å dekke seg bak juridiske sofisterier, og peker for det første på at det var nyanser i formuleringene som kan tolkes i den retning at han først og fremst hadde i tankene andre skoler enn nettopp Seljedalen og Fridalen. Det er mulig han har teknisk rett i dette siste punktet, men å utnytte dette er et grovt moralsk overtramp, et uttrykk for en velgerforakt som rokker ved grunnvollene i vårt demokrati. Vi har valgt sakene, prioriteringene og kanskje til og med ideologiene, og først i annen rekke har vi valgt den representanten som lover å kjempe for disse. Vi har ikke valgt Hans-Carl Tveit for hans egen skyld, slik at han skal kunne dyrke sin interesse for politikk og administrasjon i en godt betalt byrådsstilling.

For det andre viser byråden til bristende forutsetninger; den nye byregjeringen var ikke klar over hvor store kommunens økonomiske problemer egentlig var. Dette uttrykker om mulig en enda større velgerforakt. Hvilken BT-leser kan ha unngått å legge merke til at kommunens økonomi er blitt svekket år for år i de to siste bystyreperiodene? Hvilken bystyrerepresentant kunne bli oppriktig overrasket over at underskuddet ville vokse ytterligere? Dersom noen av våre lokale folkevalgte faktisk trodde at byens oppsamlede underskudd ikke ville passere milliarden i den aller nærmeste fremtid, bør de nå seriøst vurdere hva de har i politikken å gjøre. Hans-Carl Tveit, dine byrådskolleger i Høyre rettet jo hele sin valgkampanje mot kommunens elendige økonomi. Fikk du ikke med deg det? Hva tar du oss for?

Det er paradoksalt at Fridalen skole kunne bygges før krigen, da Norge ennå var et relativt fattig land i utkanten av Europa, mens den samme skolen må legges ned, nå da Norge er et av de rikeste land i verden. Det er uforståelig at det ikke lar seg gjøre å sørge for de absolutt mest nødvendige reparasjonene, inntil kommunens økonomi tillater mer dyptgripende endringer. Og det er opprørende at byråden ikke tar inn over seg de sosiale konsekvensene av å splitte opp velfungerende og trygge klasser og spre dem utover flere skoler. Det er mulig det svarer seg på kort sikt, men neppe på lang sikt. For øvrig har du lovet, Hans-Carl Tveit (V)!