debattOlav Lundestadleder av Pensjonistpartiet i Hordalands komité for stortingsvalget

«Fortell dem du møter hjemme om hvordan det er å være her,» sier hun. «Hvordan dette lille landet uten noen form for enorme oljeinntekter og med en betydelig utenlandsgjeld gir sine eldre syke og pleietrengende så mye bedre vilkår enn Norge gjør.»

«Jeg bor i en fin liten leilighet, tilrettelagt for handikappede. Husleien er rimelig fordi staten subsidierer den. Staten gir også økonomisk hjelp til handikappede og kronisk syke, slik at de får hjelp til å dekke andre utgifter.

Alle eldre har gratis tv-lisens, men må betale kr 500 hvis de ønsker kabel-tv.

Den samme gruppen får vaskehjelp fire timer i uken. Vi betaler henne ut fra det vi selv har av inntekt. Jeg personlig får også besøk av sykesøster hver dag, gratis. Buss og trikk er gratis. Pensjonister og enslige betaler renovasjonsavgift med kr 200 i året. Utgifter til telefon og strøm er sterkt redusert for de syke og eldregruppen. Matvarer og ikke minst grønsaker er svært rimelige. Pensjonistene får feriepenger av sin pensjonsinntekt.»

Og så det helt vesentlige: Det er ingen ventetid for å komme inn til behandling på sykehus og helseinstitusjonene. Pasienten går til sin lege, får sin diagnose av ham eller en henvist spesialist, og bestemmer så når det passer for vedkommende å bli lagt inn for behandling.

Hun sukker litt oppgitt, rynker pannen og avslutter: «Du, hvor gjør egentlig Norge av oljepengene? Sparer de seg til fant, verdens rikeste land? Blånekter de å gjøre som Belgia og flere andre land — å følge opp sin rikdom med omsorg og nødvendig hjelp til dem som virkelig har det vondt og trenger det. Hvorfor skal våre nektes det som andre land i sin eldreomsorg ser på som en selvfølge?»

Det er med en viss skam fra min side at vi tar farvel. Jeg bor jo tross alt i Norge, er nordmann og vil så gjerne være stolt av det. Hva slags omdømme er vi i ferd med å skaffe oss?

Pensjonistpartiet har lenge kjempet og stått på for den naturlige velferdsutviklingen vi nå finner i andre land. Vi vil oppjustere, gjøre rikere og ikke minst mer medmenneskelig en kultur som tar vare på dem som virkelig har et behov. Din stemmegivning ved stortingsvalget kan vise flertallspartiene på Stortinget at det er på høy tid med en radikal kursendring.

Landet har midlene, nå trenger vi folkevalgte som er villig til å ta dem i fornuftig bruk! Det går ikke an at vi som velgere skal akseptere at ting fungerer slik de nå gjør - år etter år, valgperiode på valgperiode! Det blir jo ingen bedring, systemet bare eser ut og er mer og mer til for seg selv og ikke for de det er ment å ta vare på! Og når andre land som det er naturlig å sammenligne seg med, klarer dette aldeles så utmerket, ja, da har vårt eget politiske system stilt klart til skue at dette er kjørt i grøften. Da er det faktisk bare å erkjenne feilene, begynne på nytt og bygge på erfaringer fra de systemene som fungerer og skaper trygghet, glede og ikke minst effektivitet.

Du kan være en av dem som sørger for å vekke politikerne ordentlig og setter prosessen i gang! Det går rett og slett ikke an at vi skal akseptere at det fortsetter slik, det er jo legalisering av forakt for nasjonens liv og helse! Ingen har lov til å unnskylde slikt. Det går rett og slett ikke an.

I den nødvendige snuoperasjonen skal du ikke et øyeblikk være i tvile om at Pensjonistpartiet er klar til å ta ansvar og å gjøre sitt! La en ny kost feie vekk alle tilvendte og mislykte forsøk, her må det ny og skarpere lut til.