Det er på det rene at alle miljøorganisasjoner inkludert Naturvernforbundet lider av en mani med å forstyrre og forsinke alle prosjekter som settes i gang som krever inngrep i naturen. Slik dette har utviklet seg de siste 30 årene er det blitt en vane at alle prosjekter er blitt forsinket en god del, ja, kanskje mange år før ferdigstillelse, med påfølgende ekstra kostnader. Det er ikke et eneste prosjekt i nyere tid det har vært full enighet om som jeg kan huske, og som har gått igjennom uten protester.

Og det er ikke bare Hordaland Vegkontor som rammes av denne merkverdige form for demokratisk styring. Det gjelder alt: kraftutbygging, tunneler, veier, broer, olje, gass og mye mer. Alt skal det protesteres på og media følger opp som aldri før. Ja, det ser saktens ut til at vi i vårt fredelige hjørne må krydre aviser og tv med stadige oppslag med mennesker som legger seg ned foran gravemaskiner som den siste skanse før utbygging starter.

Alle vet jo at når beslutninger er kommet så langt, er det ingen vei tilbake.

Det som kjennetegner Naturvernforbundets angrep på HVK er en skadefryd for flyttingen av kontoret. Naturvernforbundet henviser til en dårlig utnyttelse av midler og kommer frem med en del tall som sikkert kan tolkes på forskjellig måte. Men er ikke det samme forbundet litt skyld i at pengene uproduktivt strømmer ut og at det samme kontoret ikke får gjort jobben sin?

Der skittkastes også på tidligere vegsjef Martinsen. Han har fått mye kjeft gjennom tidene, men er det ikke et tankekors at det må til en mann som «driter» i all den usaklige skittkasting som kommer fra miljøorganisasjoner av forskjellig merke for i det hele tatt få gjort noe? Kanskje han gjør en del feil, men han får nå saktens noe igjennom. Hvis Naturvernforbundet tror at ved å flytte Vegkontoret til Leikanger så skal en få herse frem som en vil, er jeg redd at de vil bli skuffet. Vegkontorene har fått en jobb å gjøre og det er liten tvil om at de vil gjøre som pålagt. Lokaliseringen skal ikke i prinsippet ha noen betydning. Men om de får mer vei ut av pengene er det ofte protestgruppene som bestemmer. Glem ikke at Sjølinjen ble forsinket i 10 år grunnet protester. Den ble bygd stort sett etter de opprinnelige planer til slutt, men mange år senere. I mellomtiden sto vi i kø fra by'n til Nesttun. Og i fjor var det på'an igjen.

La Vegkontoret være i fred. Der blir nok for alle miljøforkjempere når Snøhvit-utbyggingen starter, så vi skal ikke mangle underholdning en stund.

Av Arne Knudsen