Komiteleder Monica Mæland (H) uttaler at hun nå vil vurdere om vesentlige opplysninger var holdt skjult for politikerne. I så fall kan det bli aktuelt å kreve den behandlet på nytt.Politikerne i komité for miljø og byutvikling, som nesten alle er nye i denne perioden, mente åpenbart at søknaden om en kjørebro over juvet ytterst på Eidsvågneset var en kurant sak å avgjøre. Ingen tok kontakt for å protestere. Ingen ba om å få møte komiteen. Det hadde sin forklaring. Ingen av naboene visste at saken skulle opp på nytt. Nyheten om vedtaket sto i en beskjeden notis i BTs hus og hjem-magasin.— Hadde vi visst at saken var så omstridt, kunne vi uten problemer utsatt avgjørelsen, slik at medlemmene av komiteen hadde fått tid til befaring, sier hun.I sakspapirene går det heller ikke klart frem at kommunens Grønn avdeling er blitt skeptisk til broløsningen. Protesten fra fylkesmannen er referert, men den blir avvist med at Eidsvågneset er tettbygd strøk.Monica Mæland mener mangelen på informasjon til berørte i denne saken er et klart tegn på at informasjonsavdelingen svikter den politiske delen av kommunen. Dette har hun bedt ordføreren gripe fatt i.- Særlig vår komite som fatter vedtak trenger å få ut informasjon. Både politisk og saklig er det en fordel om publikum på forhånd vet hvilke saker vi behandler, sier Monica Mæland.