Jeg er ikke enig med Jørn A. Sørheim når han hevder at dette har liten og ingen virkning på miljø og økonomi. Det er heller ikke riktig at SFT har latt seg lure av «billige» triks fra ovnsprodusentene. Dette blir å sette saken på hodet. Staten har ved SFT spesifisert strenge utslippskrav for ildsted som produseres i/importeres til Norge, her er lagt spesiell vekt på partikkelutslippet.

Disse kravene er blitt oppfylt av produsenter og importører og det blir da uvesentlig hvilken vei som blir valgt bare målet nås.

Det må være ganske klart at når man reduserer bruken av ved med opptil 50 prosent i de nye rentbrennende ovnene — dette er bevist ved laboratorieforsøk og ikke minst ved alle de tilbakemeldingene vi får fra våre kunder - så vil også de forurensende utslippene reduseres tilsvarende. I tillegg får man effekten av at halvparten av den tidligere brukte vedmengde får en bedre forbrenning. Derfor kan produsentene hevde at opptil 90 prosent av gassene og partiklene omdannes til varme.

Det er ikke riktig som Jørn A. Sørheim hevder at temperaturen i brennkammeret er for lav til en slik forbrenning. Da har ikke Jørn A. Sørheim fått med seg hva som er skjedd med utviklingen av de nye ovnene.

Så tilbake til mitt budskap da jeg ble intervjuet av BTs journalist:

Jeg mente og mener fortsatt at dersom man skal få en rask bedring av luftkvaliteten i tettbygde strøk ville det være fornuftig å øremerke noen av de 10 milliarder kroner som staten tar inn på høye strømpriser og å gi dette ut i form av «vrakpant» til dem som ønsker å skifte sitt ildsted.

Dette vil være et målrettet tiltak som ville gi en rask effekt. Det var ikke min mening å begrense dette til vanlige rentbrennende ovner og peisovner, men gjerne til andre fyringsformer.

Men det er lite realistisk å nevne kakkelovner og store magasinerende ovner. Det er glimrende ovner (vi brenner selv i en slik i vår butikk), men hvor mange husstander har økonomi/vilje til å investere for 50.000 til 100.000 kroner og hvor mange hus har bygningstekniske konstruksjoner hvor gulv skal bære 1-2 tonn?

Alternativet til dette er å få skiftet ut de gamle kaminer/ovner med et rentbrennende ildsted innenfor en kostnad på 10.000-15.000 kroner inklusive installasjonskostnader. Med tilskudd fra staten kan dette reduseres ytterligere.

Gevinsten vil være:

  1. Renere utslipp.
  2. Lavere fyringsutgifter.
  3. Mindre press på våre overbelastete e-verk.

Så kan vi parallelt med dette bygge ut fjernvarme etc., men jeg har vanskelig for å se dette som en straksløsning. Vi har vel heller ikke sett sluttregningen for det fjernvarmeanlegget som i dag bygges ut i Bergen.

Av Einar Reikvam, Varme As