Warloe mener bevillingen er gitt på feil grunnlag, og vil ta opp saken i bystyret i dag. Målet er at Outsider Pub i Kong Oscarsgate mister bevillingen.

— Prosedyren er ikke fulgt og finansbyråd Trond Tystad har gitt en bevilling han ikke burde gitt, hevder Warloe.

Ankepunktet er en byråkratisk prosess Høyre-mannen mener ikke er fulgt. Ifølge alkoholloven skal helse- og sosialstyret gi sin innstilling i alle skjenkesaker. I Bergen er det bydelsstyrene som fungerer som helse- og sosialstyrer.

I Bergenshus bydelsstyre ble det bevisst ikke gitt innstilling til saken. Grunnen var at de ønsket en ny gjennomgang av støyproblematikken.

— Det er en lang liste med naboer som har klaget. Vi vil sikre oss at de nye eierne følger påleggene som er gitt tidligere og at en ny kartlegging blir foretatt.

I bydelsstyret skal motstanden mot skjenkebevillingen være unison. Mette Dale Aas er styrer av skjenkebevillingen og eier utestedet. Hun stiller seg uforstående til kritikken.

— Vi har satt i støyisolerende vinduer, laget en støysluse og redusert volumet på musikken. Alle påleggene er fulgt og lydnivået vårt er godkjent, sier Aas, som har vært involvert i utestedet siden oppstarten i mars 2000.

Hun måtte søke ny bevillingen etter å ha overtatt aksjene fra den andre eieren i juni. Bevillingen var på plass 17. oktober, seks dager før den gamle gikk ut.

— Saken ble forsinket av at vi fikk en klage fra naboene. Den var full av feil. Vi har gjort det vi skal gjøre, jeg skjønner ikke helt hvorfor dette kommer nå.

Bergens Tidende lyktes ikke å komme i kontakt med finansbyråd Trond Tystad i går.