• Det er en vanvittig prisutvikling på strømmarkedet. Forbered deg på sjokkregninger utover i 2001.

JAN STEDJEjan.stedje@bt.no

Det er energirådgiver Geir Sandal i EM Systemer AS i Bergen som sier dette til Bergens Tidende.I går spratt spotprisen i kraftmarkedet opp med utrolige 122 prosent, fra 18,5 til 40,6 øre per kilowattime (kWh). Og nesten enda verre; såkalt engrospris på strøm levert til sommeren ligger på 15 øre/kWh, mot normal sommerpris fem øre/kWh .

— Grunnen til økningen er enkel; etterspørselen etter elektrisk kraft øker som følge av en relativt kort kuldeperiode, samtidig som det er lite tilsig til kraftmagasinene.Ved en vedvarende værsituasjon som nå kan vi komme til å se strømpriser på linje med skrekkåret 1996, sier Sandal.

EM Systemer utvikler styresystemer for energibruken i næringsbygg. I løpet av de siste ti årene har selskapet levert 700 systemer for styring av energi og energisparing i næringsbygg, blant annet til 60 kommunale bygg i Bergen.- Hvilke råd gir dere kundene når spotprisen på strøm nå bokstavelig talt galopperer ved starten på februar?- Vi sier at de må følge med, ta kraftige forholdsregler og forsøke å få ned strømforbruket. Ellers kan det bli litt av et sjokk å motta strømregninger utpå vårparten og til sommeren, sier Sandal.

— Kan du gi et eksempel?- Et skolebygg på 3500 kvadratmeter har et sannsynlig energiforbruk på 650.000 kWh. I fjor medførte dette totale kostnader på energi på ca. 325.000 kroner; med utgangspunkt en kraftpris 15 øre/kWh, BKKs nettariff og statens avgifter. Nå er avgiftene øket med 3,4 øre/kWh. Ser vi for oss en relativt kald og tørr vår/forsommer vil kraftprisen fort stige til bortimot 30 øre.Det vil gi denne skolen en økning i energikostnadene på 150.000 kroner, sier Sandal.

— Prognosen min i dette regnestykket har en årspris på 30 øre/kWh., som er sannsynlig utfra at sommerkraft 2001 nå prises til hele 15 øre/kWh, sier han. Også husholdningskundene må regne med en kraftig økning av strømregningen, med priser på 40 øre/kWh på selve kraften. I tillegg kommer nettleien og moms på denne.