Slike dilettanter burde ikke vært verd å svare, men med tanke på alle de som har kjøpt og installert varmepumpe de siste årene, bør ikke dette stå uimotsagt. Han har sikkert klart å skremme opp mange, med tanke på at han presenterer seg som representant for Arbeidstilsynet, og dertil helseekspert.

Jeg lurer på hva han mener med ekstra helsefare ved varmepumpe? Jeg vet at flere elinstallatører har sunget samme sangen før, men ikke dette verset. De har helst dratt det økonomiske aspektet i tvil.

Jeg ser frem til mer utdyping om helseproblemet fra hr. Bakke sin side

K. KVALHEIM