Tar vi for oss den best egnete modellen av luft-til-luft type, vil den ved optimale utelufttemperaturer mellom -5 til +5 º C, gi en varmeeffekt på 5000 W. Effektforbruket vil være på 1400 W, men den går ikke hele tiden, den slår seg av og på som en fryseboks.

5000 W i en standard bolig vil ikke være nok ved lave temperaturer, så det må være andre varmekilder i tillegg som er disponibel, men her varierer det mye med boligens arkitektur og isolasjon.

La oss ta utgangspunkt i at boligens varmebehov er 12.000 kWh/år. Av dette kan varmepumpen dekke 8000 kWh. Anskaffelse og installering er i underkant av kr 30.000. Får vi mange og lange perioder med lave utetemperaturer stiger varmebehovet, og effekten på varmepumpen reduseres, så da er vi mer avhengige av andre varmekilder.

Hvis det tas i bruk 30.000 varmepumper i Norge, er det en investering på 780 mill. kr, ca. 40 prosent av hva et gasskraftverk vil koste, mens varmepumpene bare vil gi ca. 8 prosent av gasskraftverkets energimengde. Dette under optimale forhold.

Vil strømprisen være 80 øre/kWh, så vil vi spare kr 6400 pr. år, og da vil det ta ca. 4 år før varmepumpen er inntjent hvis en slipper å låne til anskaffelsen.

Den største gleden er antakelig at en får filtrert inneluft og avkjøling om sommeren når utetemperaturen er over 25 º C.

KNUT VANEM, PENSJONERT LÆRER I ENERGITEKNIKK