Av Harald Kremner,

førstekandidat på Kystpartiets liste i Bergen

Jeg fikk frysninger nedover ryggen av Stålesens innlegg, for skrive kan han jo. Da han påsto at hvis motstanden mot Bybanen skulle vinne frem, var han redd for at Bergen i løpet av den neste hundreårsperioden går stillstand, stagnasjon og synkende status i møte.

Hva med den passerte hundreårsperioden hvor det er nedlagt tre skinnegående baner og trikker og trolleybussruter? Skinnegående baner er Osbanen — forbi Nesttun, NSB - til Nesttun og Mindetrikken. De to første gikk på egne baner - utenom biltrafikken. Den siste skapte kaos i biltrafikken. Ingen av dem kunne økonomisk gjøre seg selv levedyktig. Etter alle solemerker kan heller ikke den påtenkte Bybanen klare det.

Han fortsetter med at det handler om hva vi vil med denne byen vår, gjennom sin tusenårige historie forlagt til denne vesle grunnfjellsodden ut i fjordstykket mellom de cirka syv fjell.

Bergen er omkranset av fjorder, og der ligger muligens løsningen for de neste hundreår, nemlig skikkelige hurtigbåter. Hva med fleksible skinneløs kollektivtransport med matetrafikk fra Kokstad og Sandsli til Dolviken og direkte til sentrum på 15-20 minutter ? Kontinuerlig rundbåtkjøring Tertnes, Eidsvåg, Sentrum, Laksevåg, Kjøkkelvik, Godvik, Knarrevik, Dolviken-Flesland med retur og noen direkteruter i myldretiden. Drevet på en profesjonell måte med topp utstyr, kan det avlaste de problemene Stålesen beskriver langt rimeligere enn bybanetilhengerne kan drømme om.

Sjøen ligger der. Kaianlegg er tilgjengelig de fleste steder.

Når Stålesen mener at Bergen vil råtne på rot uten Bybanen og i tillegg avslutter med å hevde at «for og imot Bybanen handler om å være for eller imot Bergen», da skyter han langt over mål. Som tidligere bystyremedlem og kommunalråd i vår by, vil jeg ha meg frabedt slike antydninger. Jeg elsker Bergen, som er verdens vakreste og beste by å bo i. Er man for Bybane, da er man mot Bergen.

Han skriver, sannsynligvis i ramme alvor, at lønnsomheten i seg selv bør være det minste problem. Det Stålesen sannsynligvis ikke er klar over, er at Bergen får i underkant av 30 prosent tilbake av det som han og alle vi andre betaler i skatt. Det må Bergen forholde seg til. Midlene til bygging og underskuddsdrift må tas fra en rekke steder. Han har selv nevnt eldre og syke som hykleri.

La Bergen utvikle seg på den riktige måten som Høyte så betimelig beskriver ved et skikkelig veinett og en samfunnsutvikling videre som vi bergensere kan være stolt av. La oss slippe skrangling av skinner.

Bergen har utviklet seg kontinuerlig i nærmere 1000 år. Skal det bli dommedag fordi Stålesen og banetilhengerne ikke får noen skinner i byens grunn? Et kollektivmønster som er låst og blir nedlagt noen tiår etter en eventuell oppstart? Nei Stålesen, dette kan ikke være din oppriktige mening eller hva?