DEBATT

Av Geir Magnus Nyborg,

KrF i Fjell

Fremskrittspartiet i Fjell liker ikke at det er innført eiendomsskatt i Fjell kommune. Studielederen i partilaget, Vidar Arnesen, skriver i et debattinnlegg i BT 4.1. om politiske værhøner og værhaner som løper fra sine løfter i viktige saker. Han krydrer saken med ord som svik og politikerforakt. Det forunderlige er at han blander KrF i Fjell og undertegnede inn som et eksempel i saken om eiendomsskatt. Det er riktig at flere politikere i Fjell stemte for skatten selv om de er valgt inn på programmer som sier nei. Det gjelder politikere fra det splintrete Fjell Frp og fra SotraLista.

Dette gjelder imidlertid ikke KrF. Som studieleder bør Arnesen studere saker skikkelig før han griper pennen fatt. KrF har vært gjennom en meget grundig behandling av spørsmålet og vi har ved flere anledninger stemt for eiendomsskatt i kommunestyret. Selv om undertegnede personlig har vært skeptisk til denne skatten, har partiet gjort en skikkelig jobb og oppført seg redelig overfor velgere og opinionen i Fjell.

Det finnes mange saker der politikere endrer syn i løpet av en periode, og det har skjedd i en rekke saker i Fjell denne siste perioden. Noe kan forklares ved at saken i seg selv eller de økonomiske rammevilkår endrer seg, men det kan også være snakk om brutte løfter. For undertegnede og KrF-gruppen er det i saken om eiendomsskatt ikke snakk om verken endringer eller løftebrudd. Her er det sammenheng mellom liv og lære.

Støyen rundt eiendomsskatten er en underlig affære. Fjell ligger mellom Bergen og Øygarden som begge har innført denne skatten. Er det ikke merkelig at det finnes bedrifter som etablerer seg i slike næringsfiendtlige kommuner? Og er det ikke underlig at når enkelte næringsdrivende i Fjell ikke får viljen sin, så truer de med å flytte til Drotningsvik og den skattetunge Bergen kommune? Her er det mye å studere for en skrivelysten studieleder i Frp.

Fjell KrF er enig med avisen VestNytt og det politiske flertallet i kommunen om at dette er en fornuftig skatt. Det er urimelig at svære kraftlinjer (Stoltenbergene) som forurenser det visuelle miljøet i hele vår kommune skal få skattefritak i Fjell mens kronene for de samme linjene tikker inn både i Øygarden og i Bergen. Det er også slik at en sammenslåing av kommunene i vest med nødvendighet vil føre til innføring av eiendomsskatt på grunn av olje— og gassanleggene i regionen. Når Fjell nå kommer på linje med sine nabokommuner, er dette et strategisk viktig trekk med blikket rettet fremover.