I sin tale karakteriserer hun Bondevik som en «værhane». Bakgrunnen for hennes karakteristikk er hans refleksjon over en mulig utvikling i EU og Norges forhold til et Europa i forandring. Det burde være godt kjent at Bondevik gjennom lengre tid har vært svært opptatt av disse spørsmålene og signalisert at han kan være åpen for en nyvurdering i EU-saken under bestemte forutsetninger.

Det er interessant at Haga gir seg selv en egen autoritet i utenriksspørsmål ved å vise til at «jeg sannsynligvis har mer erfaring med internasjonale forhandlinger enn både statsministeren, utenriksministeren og landbruksministeren»(!). Det fremgår ikke på hvilket internasjonalt plan denne erfaringen er vunnet.

Respekt for andres meninger er en forutsetning for en meningsfull debatt, også i forhold til dem som er åpne for nye vurderinger. En slik respekt må selvsagt også gjelde overfor dem som skifter mening. Det har åpenbart Haga. Etter kommune— og fylkestingsvalget går hun inn for et samarbeid med venstresiden om regjeringsmakt. Det er unektelig et nytt spor for partiet som alltid har arbeidet for et sentrumsalternativ. Da er vel dette også værhanepolitikk ...

Haga har tidligere uttrykt at hun gjerne tar aktivt del i en ny EU-debatt. Fint. Men da bør hun ta mer ansvar og unngå verbale sleivspark som det hun dessverre kom til å vri ut av seg på landsstyremøtet.

Av Einar Steensnæs, nestleder KrF