Trekk deg rolig tilbake hvis du oppdager reir, fugleunger eller dyreunger. Ta også hensyn til beitende bufe. Har du hund, så overhold båndtvangen. Er du ute i båt, så gå ikke i land på holmer der sjøfugl hekker.

La oss alle verne om livet omkring oss. Med litt omtanke kan vi bidra til at dyretragedier unngås.

BJØRG ERIKSEN,

STYREMEDLEM DYREBESKYTTELSEN BERGEN