debatt Av Lars Sponheim og Guro Fjellanger, Venstre

Svært mange er glad for at miljø settes på dagsorden, i en valgkamp hvor «hovedmotstanderne» Ap og Høyre er skjønt enige om at livsmiljøet vårt ikke er viktig nok til å snakkes om.

Da er det synd at Miljøvernforbundets eneste miljøbidrag i valgkampen, er et slag under beltestedet i Bergens Tidende 29/8 for å trekke Venstres engasjement mot Sellafield i tvil. Det er ikke bare saklig sett langt ute på viddene ý det tjener heller ikke miljøsaken!

Undertegnede var begge statsråder for Venstre i sentrumsregjeringen. Vi vet inderlig godt hvilken beinhard kamp det var å få til internasjonal enighet om å beskytte havmiljøet i vårt hjørne av verden. Erklæringen den såkalte Ospar-kommisjonen ble enig om i 1998, var et gjennombrudd i så måte. Det var en miljøseier i det hele tatt å få satt radioaktive utslipp på dagsordenen, i tillegg til at Norge kjempet knallhardt og vant fram i sentrale miljøspørsmål som strengere regler mot dumping av utrangerte oljeplattformer.

Dersom Miljøvernforbundets Åge Simonsen virkelig mener at Norge ikke skal delta i internasjonale miljøavtaler fordi vi risikerer å ikke få 100 prosent gjennomslag for alle våre radikale miljøstandpunkter, er det å gjøre miljøvernet en bjørnetjeneste. Miljøproblemene ý særlig til havs ý er grenseoverskridende, og må løses i samarbeid med andre land. Vi har ikke gitt Storbritannia noen blankofullmakter til å forurense Nordsjøen ý vi har tvert imot for første gang sørget for at Storbritannia sier i klartekst at utslippene skal bort!

Venstre vil ikke som Åge Simonsen sitte med hendene i fanget og vente til alle vil gå like langt i miljøpolitikken som oss. Vi er altfor utålmodige til det ý vi vil ha resultater nå! Derfor vil vi at Norge skal delta i internasjonale miljøavtaler. Derfor mobiliserer Venstre på nytt når det er kjent at England i strid med Ospar-avtalen planlegger å øke de radioaktive utslippene. Derfor setter Venstre miljø på dagsordenen i valgkampen. Og vi kan gi et valgløfte: Med Venstre i regjering kommer Norge fortsatt til å være en pådriver i internasjonalt miljøvern ý ikke som dagens regjering toe sine hender mens norskekysten forurenses.