Den ekstreme blottingen av privatlivet til deltakerne kan vi godt sammenligne med offentlighetsloven hvor borgernes private opplysninger som har havnet i byråkratiets uendelige arkiv blir gitt til den som måtte ønske seg det.

Big Brother har konstant oversikt over hva deltakerne tar seg til, på samme måte skal kommunen godkjenne alt du ønsker å ta deg til på eiendommen din.

På samme måte som deltakerne i Big Brother må ape seg for å få den ukentlige pengekvoten Big Brother har lovet dem, utnytter staten norske borgere ved å kreve skyhøy skatt og avgifter for å deretter få gratis skole og barnehage for det. Sammenligningene er uendelige.

Nå må politikerne åpne øynene. Kommunene klarer ikke å disponere pengene på en skikkelig måte. La folk disponere sine egne penger. Mindre skatter og avgifter.

Glenn Reeves,formann Bergen FpU