Samtidig kan den samme kjennelsen gjøre det mye vanskeligere for beboerne i den fullstendig sprengte sone 1 å finne plass til bilene sine.

Funksjonshemmede Søren Wiig fikk bot da han parkerte like utenfor boligen sin i Daniel Hansens gate i Bergen sentrum. Wiig hadde p-kort for bevegelseshemmede, men ikke p-kort som beboer i sone 1. Likevel valgte han en av de vanlige parkeringsplassene for beboere. Han mente han hadde loven på sin side.

Fikk medhold

Nå har Bergen forhørsrett gitt ham medhold. Juristen som underviser i forretningsjuss ved Universitetet i Bergen har slått Bergen Parkeringsselskap ned i støvlene. Han slipper boten på 500 kroner, og får dekket saksomkostninger på over 10.000 kroner. Hvis kjennelsen blir stående, kan den få vidtrekkende konsekvenser for andre funksjonshemmede.

— For det første kan personer med p-kort for bevegelseshemmede fritt parkere i sone 1. For det andre må Parkeringsselskapet etter min mening tilbakebetale bøter som er gitt til andre funksjonshemmede i samme situasjon. I tillegg har et ukjent antall funksjonshemmede sett seg tvunget til å betale for en parkeringsrett i Bergen sentrum som de etter reglene skulle hatt gratis, sier Søren Wiig til Bergens Tidende.

Sikker i sin sak

Wiig var rimelig sikker på at han hadde regelverket på sin side da han klagde på boten.

— Ellers hadde jeg aldri gjort det. I forskriften heter det at bevegelseshemmede kan parkere på steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringsselskapets svar har vært at sone 1 ikke er en boligsone. Det er markert ved å bruke en annen type skilting enn i de andre boligsonene i kommunen. Men sone 1 er like fullt en boligsone. Det har retten nå gitt meg medhold i, sier Wiig. Som bevegelseshemmet prøver Søren Wiig alltid å finne de p-plassene som er satt av til denne gruppen. Er alt opptatt, leter han etter ledig parkometer. Mislykkes også dette forsøket, er han nødt til å bruke en av de andre p-plassene.

— Hvis ikke hadde jeg rett og slett ikke kommet meg hjem, sier han til BT.

Overrasket P-selskap

Avdelingssjef Helge Hermansen i Bergen Parkeringsselskap er overrasket over kjennelsen i forhørsretten.

— Retten har lagt til grunn en sterkt utvidet fortolkning av regelverket. I motsetning til Høyesterett som er svært bokstavtro når den behandler saker som hører under veitrafikkloven, sier Hermansen til Bergens Tidende.

Han tror kjennelsen kan føre til problemer for beboere i Bergen sentrum. Han viser til at det finnes 1200 personer i Bergen med p-kort for bevegelseshemmede.

— Vi har 14 dager på oss til å anke kjennelsen. Vi har ennå ikke bestemt oss for om vi vil gjøre det, sier Hermansen.

Søren Wiig, som i går var svært fornøyd med full klaff i retten, vurderer nå å utvide sitt spesialområde.

— Kanskje jeg skal begynne å undervise studentene i parkeringsrett? sier han med et lurt smil.

SLIPPER BOT: Søren Wiig fikk bot da han parkerte i sone 1, uten sonekort. Nå har han fått retten med på at han hadde rett til det. – Men bevegelseshemmede bør ikke begynne å parkere hemningsløst i boligsonene, sier han.
FOTO: GIDSKE STARK